SopCastHD

Najnowocześniejsza Platforma Streamingowa

Warunki korzystania

§ Wstęp Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej sopcasthd.tv (włącznie ze wszelkimi materiałami w niej zawartymi), wiąże się z wyrażeniem zgody i zaakceptowaniem warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie. § Dostęp Odwiedzając serwis sopcasthd.tv, wyrażasz zgodę na: używanie sopcasthd.tv tylko do celów osobistych, wykorzystywanie fragmentów, lub całości materiałów zawartych na stronie w innych celach, niż prywatne jest zabronione,nie wolno kopiować i rozpowszechniać żadnej części serwisu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody właściciela serwisu SopCastHD, § Prawa własności intelektualnej Serwis SopCastHD nie zawiera żadnych nielegalnych treści. Witryna nie zawiera żadnych plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat zawierające bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych. Administratorzy, właściciele oraz redakcja nie ponoszą odpowiedzialności, za to co użytkownicy publikują w serwisie. Informujemy, że korzystając z serwisu robisz to na własną odpowiedzialność, a administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to w jaki sposób korzystasz z materiałów umieszczonych na witrynie. Ponadto, wszelkie użyte przez użytkowników serwisu, znaki towarowe mogą być objęte prawem autorskim. Wówczas administracja nie ponosi odpowiedzialności za użycie owych symboli/emblematów/znaków firmowych bez zgody właścicieli. Jeśli jesteś właścicielem znaku towarowego, który został użyty bez zgody, prosimy o bezpośredni kontakt. Zostanie niezwłocznie usunięty. Serwis sopcasthd.tv zamieszcza jedynie powszechnie dostępne kody odtwarzaczy z zagranicznych serwisow streamingowych. Serwis sopcasthd.tv nie odpowiada za jakość obrazu, zgodę na publikacje, prawa do powielania, legalność, przyzwoitość czy jakikolwiek inny aspekt odnoszący się do wyświetlanych streamów online. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony możliwości wyświetlania, prosimy o kontakt z właścicielem serwisu, zostanie on niezwłocznie usunięty. Wlasciciele nie biora odpowiedzialnosci za tresci udostepniane przez osoby trzecie. Serwis sopcasthd.tv nie gwarantuje poprawnego funkcjonowania. Zrzeka się także odpowiedzialności za czasowe wstrzymanie, przerw technicznych lub pełnej likwidacji serwisu. Serwis sopcasthd.tv nie gwarantuje i nie bierze odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie linków, dostępności, poprawnych opisów, a także za inne problemy związane z korzystania z zasobów. Warunkiem utworzenia konta jest prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól w podczas procesu rejestracji. Serwis sopcasthd.tv zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny. Do korzystania z konta utworzonego w serwisie sopcasthd.tv ma prawo wyłącznie jego właściciel (osoba której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym). Korzystanie z konta osób trzecich skutkować będzie blokadą lub usunięciem konta przez administratorów. Administratorzy zastrzegają sobie prawo, także do usunięcia/zablokowania czasowego lub trwałego konta użytkownika w przypadku łamania regulaminu, wysyłania niechcianych treści (w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedz) wiadomości do administratorów, innych użytkowników oraz serwisów partnerskich sopcasthd.tv, a także w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu/użytkowników. § Dane użytkowników sopcasthd.tv nie podpisuje się pod żadnymi materiałami zamieszczonymi przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności prawnej w związku zamieszczonymi przez użytkowników materiałami. sopcasthd.tv nie zezwala na łamanie praw autorskich oraz naruszania praw własności intelektualnej w tym serwisie i będzie bezzwłocznie oraz bez powiadamiania usuwać wszelką zawartość gdy tylko zostanie poinformowany o naruszeniu praw własności intelektualnej osób trzecich. Powtarzające się naruszenia zaowocują zablokowaniem dostępu do strony. Akceptując regulamin, zgadzasz się na możliwość narażenia się na zamieszczane przez innych użytkowników materiały, które mogą naruszać strefę intymności, mogą zawierać treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub niepożądane. Niniejszym zrzekasz się jakichkolwiek roszczeń ustawowych i prawnych postępowań w celu uzyskania odszkodowania od sopcasthd.tv oraz ich właścicieli, współpracowników. sopcasthd.tv zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dowolnego elementu serwisu w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wcześniejszego powiadomienia użytkowników. § Zrzeczenie gwarancji Używasz serwisu sopcasthd.tv na swoją odpowiedzialność. W całym zakresie prawnym. sopcasthd.tv wraz z wszystkimi współpracownikami oraz pełnomocnikami zrzekają się wszelkich gwarancji w związku z serwisem oraz jego użytkowaniem. sopcasthd.tv nie udziela gwarancji na temat dokładności lub kompletności zawartości serwisu lub serwisów oraz nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkie: błędy, pomyłki, nieścisłości zawartości,szkody osobistej czy strat mienia, wynikającej z dostępu i użytkowania naszego serwisu,przypadki nieautoryzowanego dostępu i użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub informacji osobistych i/lub informacji finansowych w nim zawartych,przerwy lub zaprzestanie transmisji do lub od naszego serwisu,wszelkie usterki, wirusy konie trojańskie, lub podobne, transmitowane do lub poprzez nasz serwis przez osoby trzecie, błędy lub zaniedbania dowolnej postaci w zawartości lub powodujące utratę lub szkodę dowolnego rodzaju poniesione jako efekt użytkowania zawartości zamieszczonej, przesłanej, transmitowanej, lub dostępnej przez usługę sopcasthd.tv. sopcasthd.tv nie poręcza, nie gwarantuje czy przyjmuje odpowiedzialności za produkty lub usługi reklamowane lub oferowane przez podmioty trzecie z wykorzystaniem serwisu sopcasthd.tv lub też stron do których się odnosi w dowolnym odsyłaczu grafice czy reklamowane w inny sposób. sopcasthd.tv nie bierze udziału lub nie będzie odpowiedzialne za monitorowanie transakcji zawartych pomiędzy klientem a dostawcami produktów lub usług podmiotów trzecich wraz z nabyciem produktu lub usługi przez dowolne elementy pośrednie lub środowisko. Odpowiedzialność ponosi klient, który powinien zachować zdrowy rozsądek i ostrożność w razie konieczności. § Ograniczenie odpowiedzialności prawnej W żadnym wypadku sopcasthd.tv, współpracownicy oraz administratorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe, szkody wynikające z wszelkich: błędów, pomyłek lub nieścisłości w zawartości,osobistych urazów lub szkód mienia, dowolnej natury jakkolwiek wynikających z dostępu i użytkowania naszego serwisu, nieautoryzowanego dostępu lub użytkowania naszych zabezpieczonych serwerów i/lub jakichkolwiek lub wszystkich osobistych informacji i/lub danych finansowych w nim zawartych,dowolnej postaci przerw w transmisji do lub z naszego serwisu,wszelkich usterek, wirusów, koni trojańskich lub podobnych, które mogą zostać przesłane z użyciem naszego serwisu przez podmioty trzecie,wszystkie błędy lub zaniedbania w informacjach lub powodujące utratę lub szkody dowolnego rodzaju wynikające z użytkowania zawartości zamieszczonej. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności prawnej są w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik potwierdza także iż sopcasthd.tv nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez innych użytkowników, zawierające treści oszczercze, obraźliwe lub nielegalne. Postępowanie podmiotów trzecich oraz ryzyko poszkodowania wynikające z powyższych ustaleń spoczywa wyłącznie w użytkowniku. § Postanowienia ogólne Regulamin ten wraz z polisą ochrony prywatności i innymi prawnymi ogłoszeniami zamieszczonymi w serwisie sopcasthd.tv, stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a sopcasthd.tv. Jeśli klauzula zostanie uznana prawnie za nieważną przez upoważnione instytucje, nie wpłynie to na ważność pozostałych, obowiązujących klauzul zawartych w tym regulaminie, które pozostaną w obowiązujące w pełnym zakresie. Zrzeczenie się z powyższych punktów regulaminu nie będzie rozpatrywane w późniejszym ani teraźniejszym terminie, także w przypadku nie udowodnienia przez sopcasthd.tv takiego prawa lub klauzuli. Nie będzie to stanowić podstawy do nie przestrzegania obowiązujących reguł. sopcasthd.tv zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu. Używanie serwisu sopcasthd.tv od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.

Informacje o użytkowniku
Jesteś niezalogowany
Zapomniałem hasła
Czat